مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  

آخرين شماره

دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387

بررسي تاثير شكل ختم تراش لبه هاي حفرات كلاس V بر ريزنشت ترميمهاي كامپازيت
حميده عامري، مرجانه قوام نصيري، مهشيد باقري
چكيده | متن كامل | XML
بررسي راديوگرافيك شيوع دندانهاي نهفته در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي بابل (85-83)
سينا حقاني فر، پريا امام وردي زاده
چكيده | متن كامل | XML
بررسي مقايسه اي سايش سه جسمي كامپازيت هاي Z250 ، Heliomolar و Opallis
همايون علاقه مند، عبدالحميد آل هوز ،محمد معصومي
چكيده | متن كامل | XML
بررسي مقايسه اي ميزان سختي يك كامپازيت دنداني پليمريزه شده با دستگاههاي لايت كيور LED و هالوژن
هنگامه صفرچراتي، همايون علاقه مند
چكيده | متن كامل | XML
بررسي ميزان فعاليت آنزيم اسپارتات آمينوترانسفراز در بزاق بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن قبل و پس از درمان
محمود خسروي، محمد حاجي امجد، دردي قوجق
چكيده | متن كامل | XML
بررسي نواحي شكستگي هاي فك تحتاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي بوعلي سينا، شفا و نيمه شعبان ساري از آبان ماه 1384 تا تيرماه 1385
كامران نصرتي، سيف اله بابايي، سيدجعفر اشرفي مشك آبادي
چكيده | متن كامل | XML
ميزان فلورايد موجود در آبميوه هاي تجاري مصرفي در كودكان مهدكودك هاي شهر بابل در سال 1384
نيلگون پاسدار، محمدجواد چايچي، سميه كرباسيون
چكيده | متن كامل | XML
اثر روشهاي مختلف آماده سازي سطحي در موارد بازسازي ترميمهاي هيبريد يونومر و كامپومر بر استحكام باند برشي
ميترا طبري، هنگامه صفرچراتي، وحيد سلطان كريمي، علي بيژني، مريم شجاعي
چكيده | متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute